Contact 020 - 512 43 43
Search
Menu
Sluit

Wat is AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek?

Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek. Het Centrum combineert innovatie en onderzoek om snel zekerheid te geven bij risicofactoren of signalen die kunnen duiden op kanker. Met het vroegtijdig opsporen en ontdekken van tumoren zijn er meer behandelopties die vaak minder ingrijpend en kostbaar zijn. Bij het Centrum zijn de wachttijden kort zodat we snel zekerheid kunnen geven.

Tijdig en efficiënt

Het Centrum is erop gericht om in een vroeg stadium snel en betrouwbaar vast te stellen of er sprake is van kanker. Dit is mogelijk doordat de onderzoeken zo efficiënt mogelijk worden ingericht en wordt gefocust op ‘risico-gestuurde screening’ en patiënten met vroege klachten. Hierdoor kan in een vroeg stadium worden uitgesloten of er sprake is van kanker. Als er toch sprake is van kanker dan zorgt vroegtijdig opsporen vaak voor een grotere kans op genezing en maakt het de behandeling minder zwaar.

Risico-gestuurde screening en vroege klachten

Wanneer er sprake is van een verhoogd risico op kanker is het belangrijk om tijdig onderzoek te doen.

Het Centrum voor Vroegdiagnostiek richt zich op personen met mogelijk een verhoogd risico op basis van bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Hierbij hoeven er geen klachten te zijn. Ook personen met klachten die mogelijk wijzen op kanker, of personen waarbij vervolgonderzoek (bijvoorbeeld uit het bevolkingsonderzoek) nodig is, kunnen bij het Centrum terecht.

De risico-gestuurde screening die zich richt op personen met een verhoogd risico is een ontwikkeling die de komende jaren een grotere rol gaat spelen. Hierdoor kunnen mensen eerder gerustgesteld worden. Als er wel kanker wordt gevonden, is de impact van de behandeling vaak lager doordat het eerder wordt ontdekt.

Deskundig en innovatief

Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek is een onderdeel van het Antoni van Leeuwenhoek, hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut van Nederland (NKI). Door het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt nationaal en internationaal nog meer kennis opgebouwd over het vroegtijdig herkennen van tumoren door bijvoorbeeld de inzet van Artificial Intelligence (AI).

In het Centrum wordt gebruik gemaakt van de nieuwste apparatuur, zoals de inzet van speciale camera’s (360WB Vectra) voor huidonderzoek en meer geavanceerde mpMRI-scans voor prostaatonderzoek.

Toegankelijk en persoonlijk

Het Centrum richt zich in eerste instantie op vroegdiagnostiek naar darm-, prostaat- en huidkanker. Hierbij ondersteunt het Centrum eveneens het Bevolkingsonderzoek Darmkanker met een coloscopiecentrum. Cliënten die zijn opgeroepen voor vervolgonderzoek kunnen zelf kiezen voor deze locatie. Voor huisartsen die patiënten doorverwijzen is het Centrum toegerust op snelle toegang voor nader onderzoek naar darm-, prostaat- en huidkanker. Wanneer onderzoek plaatsvindt is er voor cliënten een speciale gepersonaliseerde app beschikbaar om goed geïnformeerd en voorbereid de onderzoeksdag te doorlopen.

‘A cure for every cancer’

De ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek luidt ‘A cure for every cancer’. Met het vroegtijdig opsporen en ontdekken van tumoren zijn er meer behandelopties die vaak minder ingrijpend en kostbaar zijn. Hierdoor houden we de toegang tot en kwaliteit van zorg op hoog niveau. Daarom wordt de kennis en ervaring van het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek ingezet om op termijn tot nog betere standaarden voor vroegdiagnostiek te komen.

AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek

Snel Zekerheid Betrouwbaar Resultaat